Nytt årsproduktionsrekord

I december slog vi vårt tidigare årsproduktionsrekord, vilket resulterade i en årsproduktion på 173949 ton. Detta är en ökning med 7852 ton jämfört med det tidigare rekordet från 2017.

Produktionsrekord

I maj månad slog vi nytt produktionsrekord vilket resulterade i en månadsproduktion av 15709 ton. Det gamla produktionsrekordet från november 2017 slogs med 445 ton.

Nytt produktionsrekord

I november producerade vi för första gången mer än 15000 ton.
Det gamla rekordet från juli 2017 slogs och tack vare en hög tillgänglighet och en hög produktionstakt producerades det i november hela 15264 ton.

Balen som tar oss över 15000 ton/månad för första gången.

Bäst kvalité på marknaden och nya rekord

Räkenskapsåret maj -16 till april -17 resulterade i ett nytt produktions- och leveransrekord.

Årets produktion på 161507 ton är ett nytt rekord med 15470 ton och en leveransvolym på 160313 ton gav ett nytt årsrekord med 12475 ton.
Tack vare våra investeringar i den senaste mättekniken levererar vi nu den renaste, högbulkiga BCTMP med utmärkta styrke egenskaper som finns på marknaden.

Årssammanställning – nytt produktionsrekord

Det fortsatt intensiva arbetet med förbyggande underhåll ledde till att 2016 innebar den hittills bästa tillgängligheten i Waggeryd Cells historia.
Året innebar samtidigt att vi genom fortsatta investeringar för att bygga bort flaskhalsar i produktionskedjan uppnådde vår hittills högsta genomsnittliga produktionstakt.
Sammantaget medförde detta att vi under 2016 producerade 11325 ton mer än vad vi tidigare någonsin gjort, vilket innebar ett nytt högt och bra produktionsrekord.

För att inte i framtiden bli begränsade av gällande produktionstillstånd kommer vi att under 2017 inleda en ny tillståndsprövning för att kunna producera ännu mera BCTMP massa i framtiden .

Bygget av nya biobränslepannan med planerad uppstart september 2016.

Bygget av nya biobränslepannan fortskrider enligt plan med uppstart i september 2016.
Här kommer lite bilder från bygget under tidsperioden oktober 2015 till april 2016.

Byggstart för nya biobränslepannan i oktober 2015.
Markarbete och gjuting av fundament.
El och vatten dras in.
Delar till pannan börjar levereras och monteras allteftersom.
Pannan och byggnaden börjar ta form.

Uppgradering och ny utrustning

I samband med underhållsstoppet vecka 41 så har flingtorken uppgraderats och ett nytt sileri har satts i drift.

Pressmeddelande – Waggeryd Cell lämnar gasol och investerar 60 miljoner i fastbränslepanna

Waggeryd Cell går över från gasol till bioenergi för att flingtorka massan genom investering i en fastbränslepanna. Markarbetet för pannan startar snarast. Pannmontaget påbörjas i mars 2016 och uppstarten beräknas ske i september. Med den nya pannan kommer utsläppen av koldioxid från fossila bränslen att minska med 85 %. Hela investeringen är på 60 miljoner kronor.

Waggeryd Cell har sedan starten 1989 flingtorkat massaproduktionen med gasol. När den nya pannan tas i drift i september 2016 ersätts gasolen med bioenergi. Pannan har en effekt på ca 12 MW och är av s.k. rostertyp. Leverantör är Urbas från Österrike, ett företag specialiserat på pannor för lågvärdiga fuktiga biobränslen från sågverk, träindustrier och skogsavverkningar. Det är ett turnkey-projekt och Urbas ansvarar för hela leveransen inklusive projektering, montering och uppstart.

– Det här är ytterligare en i raden av investeringar som vi gjort sedan vi började moderniseringen av bruket för femton år sedan, berättar Ulf Karlsson, VD Waggeryd Cell. Genom att ersätta gasol till flingtorken med värme från den nya fastbränslepannan minskar våra utsläpp av koldioxid från fossila bränslen med 85 % samtidigt som vi sänker våra kostnader. Bränslet kommer dels att utgöras av spån, överstor flis och fiberrester från vår egen process samt bark och bränsleved som i huvudsak vår ägare ATA-koncernen kommer att leverera från sina sågverk.

– Vi har hittills investerat ungefär 500 miljoner kronor i bruket, varav ca 95 miljoner är miljörelaterade. Det har tagit oss till en produktionsnivå på ca 150 000 ton blekt CTMP-massa baserat på sågverksflis från gran och tall. Det senaste året slog vi produktionsrekord igen och ökade produktionen med 6 000 ton. Investeringen i biopannan bidrar till ett långsiktigt lönsamt och miljömässigt hållbart Waggeryd Cell, slutar Ulf Karlsson.

Urbas, med huvudkontor i Völkermarkt Österrike, tillverkar sedan tjugo år energianläggningar för biomassa. Anläggningarna tillverkas i storlekar mellan 500 kW till 25 MW och Urbas har hittills installerat fler än 1 000 anläggningar i Europa.

Genom att ersätta gasol med en fastbränslepanna för flingtorken minskar utsläppen koldioxid från fossila bränslen med 85 %.

Produktionsrekord Juli månad

Juli månad innebar att det gamla produktionsrekordet slogs med hela 585 ton, under månaden producerades det 13 392 ton.
Under juli slogs också två dygnsrekord med 468,9 ton som toppnotering och i medeltal producerades det hela 432 ton per dygn.

KONTAKT

Waggeryd Cell AB
Götafors Industriområde
Postadress: Box 7
567 21 VAGGERYD
Tel: 0393 – 362 00
Fax: 0393 – 362 25

LASTNINGSTIDER
  • Mån-Tors: 06.30 – 15.30
  • Lunch: 12.15 – 13.00
  • Fre: 06.30 – 12.30