Räkenskapsåret maj -16 till april -17 resulterade i ett nytt produktions- och leveransrekord.

Årets produktion på 161507 ton är ett nytt rekord med 15470 ton och en leveransvolym på 160313 ton gav ett nytt årsrekord med 12475 ton.
Tack vare våra investeringar i den senaste mättekniken levererar vi nu den renaste, högbulkiga BCTMP med utmärkta styrke egenskaper som finns på marknaden.

Det fortsatt intensiva arbetet med förbyggande underhåll ledde till att 2016 innebar den hittills bästa tillgängligheten i Waggeryd Cells historia.
Året innebar samtidigt att vi genom fortsatta investeringar för att bygga bort flaskhalsar i produktionskedjan uppnådde vår hittills högsta genomsnittliga produktionstakt.
Sammantaget medförde detta att vi under 2016 producerade 11325 ton mer än vad vi tidigare någonsin gjort, vilket innebar ett nytt högt och bra produktionsrekord.

För att inte i framtiden bli begränsade av gällande produktionstillstånd kommer vi att under 2017 inleda en ny tillståndsprövning för att kunna producera ännu mera BCTMP massa i framtiden .

Bygget av nya biobränslepannan fortskrider enligt plan med uppstart i september 2016.
Här kommer lite bilder från bygget under tidsperioden oktober 2015 till april 2016.

Byggstart för nya biobränslepannan i oktober 2015.
Markarbete och gjuting av fundament.
El och vatten dras in.
Delar till pannan börjar levereras och monteras allteftersom.
Pannan och byggnaden börjar ta form.

I samband med underhållsstoppet vecka 41 så har flingtorken uppgraderats och ett nytt sileri har satts i drift.

Waggeryd Cell går över från gasol till bioenergi för att flingtorka massan genom investering i en fastbränslepanna. Markarbetet för pannan startar snarast. Pannmontaget påbörjas i mars 2016 och uppstarten beräknas ske i september. Med den nya pannan kommer utsläppen av koldioxid från fossila bränslen att minska med 85 %. Hela investeringen är på 60 miljoner kronor.

Waggeryd Cell har sedan starten 1989 flingtorkat massaproduktionen med gasol. När den nya pannan tas i drift i september 2016 ersätts gasolen med bioenergi. Pannan har en effekt på ca 12 MW och är av s.k. rostertyp. Leverantör är Urbas från Österrike, ett företag specialiserat på pannor för lågvärdiga fuktiga biobränslen från sågverk, träindustrier och skogsavverkningar. Det är ett turnkey-projekt och Urbas ansvarar för hela leveransen inklusive projektering, montering och uppstart.

– Det här är ytterligare en i raden av investeringar som vi gjort sedan vi började moderniseringen av bruket för femton år sedan, berättar Ulf Karlsson, VD Waggeryd Cell. Genom att ersätta gasol till flingtorken med värme från den nya fastbränslepannan minskar våra utsläpp av koldioxid från fossila bränslen med 85 % samtidigt som vi sänker våra kostnader. Bränslet kommer dels att utgöras av spån, överstor flis och fiberrester från vår egen process samt bark och bränsleved som i huvudsak vår ägare ATA-koncernen kommer att leverera från sina sågverk.

– Vi har hittills investerat ungefär 500 miljoner kronor i bruket, varav ca 95 miljoner är miljörelaterade. Det har tagit oss till en produktionsnivå på ca 150 000 ton blekt CTMP-massa baserat på sågverksflis från gran och tall. Det senaste året slog vi produktionsrekord igen och ökade produktionen med 6 000 ton. Investeringen i biopannan bidrar till ett långsiktigt lönsamt och miljömässigt hållbart Waggeryd Cell, slutar Ulf Karlsson.

Urbas, med huvudkontor i Völkermarkt Österrike, tillverkar sedan tjugo år energianläggningar för biomassa. Anläggningarna tillverkas i storlekar mellan 500 kW till 25 MW och Urbas har hittills installerat fler än 1 000 anläggningar i Europa.

Genom att ersätta gasol med en fastbränslepanna för flingtorken minskar utsläppen koldioxid från fossila bränslen med 85 %.

Juli månad innebar att det gamla produktionsrekordet slogs med hela 585 ton, under månaden producerades det 13 392 ton.
Under juli slogs också två dygnsrekord med 468,9 ton som toppnotering och i medeltal producerades det hela 432 ton per dygn.

Pressmeddelande

Investeringar på 50 miljoner i Waggeryd Cell.

I strategin för Waggeryd Cell ligger att kontinuerligt öka produktionen till den tillståndsgivna kapaciteten på 175 000 ton genom att successivt bygga bort flaskhalsar. Med investeringar på drygt 50 miljoner kronor till extra ångbatterier i flingtorken och ny tvättpress har produktionskapaciteten höjts med tio procent.

Waggeryd Cell producerar blekt CTMP-massa av sågverksflis av gran och tall. huvuddelen av produktionen levereras till kartongproducenter och den största marknaden är Asien. Sedan uppstarten 1989 har Waggeryd Cell investerat ca 500 miljoner kronor i bruket, varav ca 90 miljoner är miljörelaterade. Det har gett en produktionsnivå på ca 150 000 producerade ton.

– Under vecka 40 förlängde vi vårt vanliga 24 timmars underhållsstopp med en dag för att dels hinna göra inkopplingen av extra ångbatterier i flingtorken och dels installera tvättpressen, berättar Michael Nylander, Fabrikschef för Waggeryd Cell. Såväl installation som igångkörning av de nya delarna efter stoppet har gått mycket bra. Det sammantagna resultatet har blivit en högre produktionskapacitet och en ytterligare kvalitetsförbättring. Dessutom minskar gasolförbrukningen i torken, vilket naturligtvis är positivt.

Flingtorken hade innan investeringen ett våtsteg och två torksteg för torkning av BCTMP-massan innan balning. Den har nu försetts med extra ångbatterier från Andritz för att förvärma luften med returluften från torkstegen. Våtsteget har därmed blivit ett torksteg varför flingtorken nu har tre torksteg, vilket höjer produktionskapaciteten med ca tio procent.

En ny tvättpress har installerats i blekeriet för att höja renheten ytterligare, som är viktig för smak och lukt, och därmed kvaliteten på BCTMP-massorna. Med den nya pressens position i tvåstegsblekningen utnyttjas restkemikalier på ett bättre sätt, vilket också ger en effektivare blekning.

– Waggeryd Cell strävar alltid efter att leverera en hög och jämn kvalitet och har därför kunder med höga krav, säger Ulf Karlsson, VD för Waggeryd Cell. Vårt kvalitetstänkande omfattar hela kedjan från flismottagning till leverans. För våra kunder är massornas renhet en viktig faktor då den påverkar kvaliteten av deras kartong- och pappersprodukter. Vi jagar flaskhalsar liksom energi- och kemikalieförbrukning och kan konstatera att investeringsmålen har uppnåtts. Vår redan höga effektivitet har lyft ytterligare ett rejält snäpp.

Waggeryd Cell producerar BCTMP-massa och är helägt av ATA-koncernen, en stor svensk tillverkare av sågade trävaror. Genom att använda senaste processteknologi är Waggeryd Cell ledande i kvalitet och effektivitet. Råvaran utgörs av sågverksflis som främst kommer från sågverk inom ATA-koncernen.

Waggeryd Cell har en ungefärlig omsättning på 400 miljoner kronor. Huvuddelen av produktionen exporteras.

25-års jubilarer

Waggeryd Cell har uppvaktat 5 personer som har varit anställda i 25 år.

25år

KONTAKT

Waggeryd Cell AB
Götafors Industriområde
Postadress: Box 7
567 21 VAGGERYD
Tel: 0393 – 362 00
Fax: 0393 – 362 25

LASTNINGSTIDER
  • Mån-Tors: 06.30 – 15.30
  • Lunch: 12.15 – 13.00
  • Fre: 06.30 – 12.30