Pressmeddelande

Investeringar på 50 miljoner i Waggeryd Cell.

I strategin för Waggeryd Cell ligger att kontinuerligt öka produktionen till den tillståndsgivna kapaciteten på 175 000 ton genom att successivt bygga bort flaskhalsar. Med investeringar på drygt 50 miljoner kronor till extra ångbatterier i flingtorken och ny tvättpress har produktionskapaciteten höjts med tio procent.

Waggeryd Cell producerar blekt CTMP-massa av sågverksflis av gran och tall. huvuddelen av produktionen levereras till kartongproducenter och den största marknaden är Asien. Sedan uppstarten 1989 har Waggeryd Cell investerat ca 500 miljoner kronor i bruket, varav ca 90 miljoner är miljörelaterade. Det har gett en produktionsnivå på ca 150 000 producerade ton.

– Under vecka 40 förlängde vi vårt vanliga 24 timmars underhållsstopp med en dag för att dels hinna göra inkopplingen av extra ångbatterier i flingtorken och dels installera tvättpressen, berättar Michael Nylander, Fabrikschef för Waggeryd Cell. Såväl installation som igångkörning av de nya delarna efter stoppet har gått mycket bra. Det sammantagna resultatet har blivit en högre produktionskapacitet och en ytterligare kvalitetsförbättring. Dessutom minskar gasolförbrukningen i torken, vilket naturligtvis är positivt.

Flingtorken hade innan investeringen ett våtsteg och två torksteg för torkning av BCTMP-massan innan balning. Den har nu försetts med extra ångbatterier från Andritz för att förvärma luften med returluften från torkstegen. Våtsteget har därmed blivit ett torksteg varför flingtorken nu har tre torksteg, vilket höjer produktionskapaciteten med ca tio procent.

En ny tvättpress har installerats i blekeriet för att höja renheten ytterligare, som är viktig för smak och lukt, och därmed kvaliteten på BCTMP-massorna. Med den nya pressens position i tvåstegsblekningen utnyttjas restkemikalier på ett bättre sätt, vilket också ger en effektivare blekning.

– Waggeryd Cell strävar alltid efter att leverera en hög och jämn kvalitet och har därför kunder med höga krav, säger Ulf Karlsson, VD för Waggeryd Cell. Vårt kvalitetstänkande omfattar hela kedjan från flismottagning till leverans. För våra kunder är massornas renhet en viktig faktor då den påverkar kvaliteten av deras kartong- och pappersprodukter. Vi jagar flaskhalsar liksom energi- och kemikalieförbrukning och kan konstatera att investeringsmålen har uppnåtts. Vår redan höga effektivitet har lyft ytterligare ett rejält snäpp.

Waggeryd Cell producerar BCTMP-massa och är helägt av ATA-koncernen, en stor svensk tillverkare av sågade trävaror. Genom att använda senaste processteknologi är Waggeryd Cell ledande i kvalitet och effektivitet. Råvaran utgörs av sågverksflis som främst kommer från sågverk inom ATA-koncernen.

Waggeryd Cell har en ungefärlig omsättning på 400 miljoner kronor. Huvuddelen av produktionen exporteras.

KONTAKT

Waggeryd Cell AB
Götafors Industriområde
Postadress: Box 7
567 21 VAGGERYD
Tel: 0393 – 362 00
Fax: 0393 – 362 25

LASTNINGSTIDER
  • Mån-Tors: 06.30 – 15.30
  • Lunch: 12.15 – 13.00
  • Fre: 06.30 – 12.30