Årssammanställning – nytt produktionsrekord

Det fortsatt intensiva arbetet med förbyggande underhåll ledde till att 2016 innebar den hittills bästa tillgängligheten i Waggeryd Cells historia.
Året innebar samtidigt att vi genom fortsatta investeringar för att bygga bort flaskhalsar i produktionskedjan uppnådde vår hittills högsta genomsnittliga produktionstakt.
Sammantaget medförde detta att vi under 2016 producerade 11325 ton mer än vad vi tidigare någonsin gjort, vilket innebar ett nytt högt och bra produktionsrekord.

För att inte i framtiden bli begränsade av gällande produktionstillstånd kommer vi att under 2017 inleda en ny tillståndsprövning för att kunna producera ännu mera BCTMP massa i framtiden .

KONTAKT

Waggeryd Cell AB
Götafors Industriområde
Postadress: Box 7
567 21 VAGGERYD
Tel: 0393 – 362 00
Fax: 0393 – 362 25

LASTNINGSTIDER
  • Mån-Tors: 06.30 – 15.30
  • Lunch: 12.15 – 13.00
  • Fre: 06.30 – 12.30