Arbetsmiljöpolicy

Vår ambition är att uppnå en bra och säker arbetsmiljö för allas välmående.

Waggeryd Cell skall följa arbetsmiljölagen och arbeta systematiskt med arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagstiftningen. Detta i en strävan efter en väl fungerande arbetsmiljö samt för att förhindra ohälsa och arbetsskador.

  • Alla planerade förändringar i verksamheten skall innehålla riskbedömningar och eventuella åtgärder för att uppnå en säker och god arbetsmiljö.
  • Ansvar och befogenheter skall vara väl och klart formulerade.
  • Alla anställda på Waggeryd Cell ska ta ansvar för en bra fysisk- och psykosocial arbetsmiljö på företaget.
  • All personal skall verka för att kränkning och särbehandling inte ska förekomma på arbetsplatsen.
  • Alla på företaget skall känna till och ta del av denna policy.
KONTAKT

Waggeryd Cell AB
Götafors Industriområde
Postadress: Box 7
567 21 VAGGERYD
Tel: 0393 – 362 00
Fax: 0393 – 362 25

LASTNINGSTIDER
  • Mån-Tors: 06.30 – 15.30
  • Lunch: 12.15 – 13.00
  • Fre: 06.30 – 12.30