PEFC™_FSC® Policy

 • Vi skall främja att köpa produkter från våra leverantörer vars produkter är certifierad enligt PEFC eller FSC.
 • Att våra produkter har granskats på ett systematiskt sätt enligt regelverken PEFC eller FSC.
 • Att genom att köpa PEFC och/eller FSC säkerställs att skogsråvara till massatillverkning ej kommer från:
  • illegal avverkning
  • avverkning som strider mot PEFC, FSC eller skogsstyrelsens definition på nyckelbiotop
  • höga bevarandevärden
  • som strider mot områden där medborgliga eller hävdvunna rättigheter kränks
 • Vi skall leva och verka i PEFC:s och FSC:s anda och förmedla denna anda till våra kunder, anställda och leverantörer.
 • Waggeryd Cell skall följa arbetsmiljölagen (Fundamental Principles and Rights at Work, 1998), och arbeta systematiskt med arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagstiftningen. Anställda får vara aktiv i fackförening, barnarbete tillämpas inte och företaget tillhandahåller den skyddsutrustning som krävs.
KONTAKT

Waggeryd Cell AB
Götafors Industriområde
Postadress: Box 7
567 21 VAGGERYD
Tel: 0393 – 362 00
Fax: 0393 – 362 25

LASTNINGSTIDER
 • Mån-Tors: 06.30 – 15.30
 • Lunch: 12.15 – 13.00
 • Fre: 06.30 – 12.30