Waggeryd Cell stärker sin position som en av väldens mest effektiva tillverkare av BCTMP-massa!

De senaste årens  investeringar samt optimering av processutrustning har bidragit till ökad produktion, renare- och förbättrad kvalitet av massan, energieffektivare process samt ökad tillgänglighet och hållbarhet i anläggningen.

2021 resulterade i ett nytt produktionsrekord på hela 185 281 ton vilket är en ökning med ca 5% jämfört med det tidigare rekordet från 2019, det blev också ett nytt leveransrekord på 186 732 ton vilket är 8 625 ton mer än rekordet från 2018.

Under 2022 kommer vi att fortsätta med investeringar, optimering och utveckling av fabriken för att öka produktionen i linje med det nya tillståndet på 225 000 ton per år.

Vi hoppas att 2022 skall bli ett lika lyckat år som 2021.

Nyhetsbrev December 2021

När vi summerar 2021 ser vi tillbaka på ännu ett år som har präglats av ovisshet med anledning av pandemin, men även positiv utveckling där trävaruindustrin har påvisat sin viktiga del i omställningen mot ett hållbart samhälle. Efterfrågan på ATA Timbers produkter har varit hög och våra industrier har producerat på nya rekordnivåer.

Både i Sverige och i Europa har diskussionen om skogsbruket tagit stor plats. I debatten hörs röster där skogsbruk gestaltas som negativt för klimatet och miljön och vi hoppas och tror på ett mer nyanserat och faktabaserat debattklimat 2022. Sverige är på många sätt ett föredöme med sitt hållbara och långsiktiga skogsbruk som i stor utsträckning drivs av privata engagerade skogsägare.   

Över lag är många positiva till att skogen används till klimatsmarta produkter som kan ersätta fossila material och vi är övertygade om att använda trävaror till byggnation och kartong i stället för plast är den bästa vägen för att driva omställningen till ett hållbart samhälle framåt. Skogen i Sverige är en viktig tillgång för vårt land och bör förvaltas väl.

Marknaden för sågade trävaror har varit volatil, med stora och snabba prisförändringar men när vi summerar året kan vi konstatera att över det stora hela har genomsnittspriserna varit på en högre nivå än andra år. Framför allt har den amerikanska marknaden drivit upp priserna då efterfrågan varit stor. Även ATA Timbers traditionellt viktiga marknader i Europa, som Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Belgien har gått bra. Samtidigt har vi sett ett ökat intresse får våra produkter här hemma i Sverige.

Under året har byggnationen av en ny klentimmerlinje vid sågverket i Moheda genomförts vilket innebär att värdeutbytet ökar. På samtliga sågverk har vi genomfört ett omfattande säkerhets och-miljöarbete. Under 2022 planeras det för ytterligare investeringar framför allt på sågverket i Rörvik. Vi tror att efterfrågan på sågade trävaror kommer att fortsätta vara god nästkommande år och även på sikt och gör dessa investeringar för att tillgodose marknadens behov. Råvarutillgången är fortsatt stabil, timmerpriserna är på en rekordhög nivå samtidigt som intresset för att sälja skog är stort.

Det omfattande investeringsprogrammet på Waggeryd Cell har slutförts och massabruket har stärkt sin position som en av världens mest effektiva tillverkare av BCTMP–massa. Bruket har tillstånd att producera 225 000 ton men har kapacitet till betydligt högre produktion. De extremt höga elpriserna i kombination med en global containerbrist har haft viss negativ påverkan men bruket står mycket väl rustat för framtiden.

ATA Timber är köpare till slutavverkningar – gallringar – timmer – klentimmer – kubb och massaved. Allt, som vanligt, till goda och konkurrenskraftiga priser. Målsättningen är att alltid vara bäst på sista raden och att fortsätta vara det lokala valet för skogsägare som söker en långsiktig partner för förvaltning och utveckling av sin skogsfastighet. Kontakta gärna någon av våra skogsinköpare för mer information. Vi önskar alla medarbetare, samarbetspartners och kunder en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Nyhetsbrev juli 2021

Coronapandemin har fortsatt att prägla det första halvåret av 2021. De senaste månaderna har utvecklingen varit mer positiv med en viss återgång till ett normalt liv. Vi börjar se ljuset i slutet av tunneln och hoppas på fortsatta gynnsamma framsteg över sommaren och under hösten.

Under rådande omständigheter har ATA Timber och svensk trävaruindustri i sammantaget klarat det första halvåret bra. Efterfrågan på våra produkter är mycket god, men vi ser en något lugnare marknad i Nordamerika just nu. Den brittiska och svenska marknaden har också en stark efterfrågan på sågade trävaror och det nystartade företaget ATA Timber UK har visat bra resultat. Vi tror att efterfrågan på sågade trävaror kommer vara fortsatt god under 2021.

Produktionen har varit på en normal nivå trots vissa problem med kylan under februari månad samt viss påverkan av Covid-restriktioner. Råvarutillgången är stabil, timmerpriserna är på en rekordhög nivå samt intresset för att sälja skog är stort. Investeringar kommer att genomföras under den närmaste tiden med en uppgradering av klentimmerlinjen i Moheda. Därutöver planeras för investeringar vid sågverket i Rörvik under det kommande året.
På Waggeryd Cell har de betydande investeringar och förbättringar som gjorts för att effektivisera driften och skapa förutsättningar att höja kapaciteten upp till vårt nya tillstånd på 225 000 årston implementerats vidare. Vi noterar även att Waggeryd Cells produkter har en god efterfrågan under 2021. Däremot är det en stor brist på containers vilket påverkar fraktkostnader och ledtider på ett negativt sätt.          

Vi är i behov av timmer, klentimmer och kubb till kommande säsong. Ta kontakt med våra inköpare så vi tillsammans kan planera för de gallringar och slutavverkning ni vill ha utförda.

Slutligen vill vi på ATA Timber tillönska alla anställda, leverantörer, kunder och övriga vänner en riktigt trevlig sommar och en avkopplande semester.

25-års jubilarer

Waggeryd Cell hyllade Tommy Fransson och Claes Werninger som varit anställda i 25 år.

KONTAKT

Waggeryd Cell AB
Götafors Industriområde
Postadress: Box 7
567 21 VAGGERYD
Tel: 0393 – 362 00
Fax: 0393 – 362 25

LASTNINGSTIDER
  • Mån-Tors: 06.30 – 15.30
  • Lunch: 12.15 – 13.00
  • Fre: 06.30 – 12.30