Skip to main content

Miljö

För Waggeryd Cell är miljömedvetenhet och hänsyn till miljön delar av hela vår verksamhet. Vi strävar i vårt dagliga arbete alltid efter att minimera vår miljöpåverkan.

Därför gäller följande beträffande vårt miljöarbete:

  • Alla medarbetare ska ha nödvändig kunskap och medvetenhet om miljöfrågor, vara medvetna om vår miljöpolicy och arbeta i enlighet med den.

  • Nuvarande miljötillstånd och villkor är för oss absolut minimikrav.

  • Vi har en öppen dialog med berörda myndigheter och gör vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt för att minimera vår miljöpåverkan.

  • Vid val av leverantörer och entreprenörer, liksom vid inköp och projektering, ska alltid hänsyn tas till miljöpåverkan.

  • Möjligheter att använda kemikalier eller utrustning som kan ge mindre miljöpåverkan ska alltid undersökas och beaktas.

Vår verksamhet är helt beroende av naturresurser. Att inte ta hänsyn till vår miljö vore därför detsamma som att såga av den gren vi själva sitter på.

© Waggeryd Cell