Skip to main content

Kvalitet på Waggeryd Cell

Vi har en jämn och stabil kvalitetsnivå som kontinuerligt följs och kontrolleras genom mätning online med PulpEye/CrillEye. Bulk, styvhet, styrka och renhet är vitala egenskaper för kartongtillverkare där slutprodukten ofta är förpackningar för livsmedel i fast eller flytande form. För tillverkare av högkvalitativa tissueprodukter ger vår rena massa med hög bulk betydande produktfördelar.

För applikationer inom skriv- och tryckpapper är våra massaprodukters goda styrkeegenskaper, höga ljusspridning, goda formation liksom bulk, viktiga egenskaper för de olika pappersprodukterna.

© Waggeryd Cell