Skip to main content

Fördelar med vår massa

Kundanpassade produkter

Vi tillverkar många olika kvaliteter och varje kvalitet har sitt eget kvalitetsfönster.

Jämn kvalitet

Vi använder endast flis från sågverk i södra Sverige och det ger oss en stabil fiber densitet.

Ren massa, hög styrka och böjstyvhet

Renhet, styrka och en hög böjstyvhet är viktiga faktorer för kartong tillverkning. Ren massa är en förutsättning för tillverkning av tissue produkter.

Hög bulk och utmärkta absorptionsegenskaper

Bulken är en viktig parameter för kartong och tissue applikationer. En bra absorption ger kvalitetsfördelar för tissue produkter.

Låg spethalt och bra formering

Viktiga egenskaper för all pappersproduktion.

Kvalitetsmätning online

Onlinemätning med PulpEye och CrillEye ger oss en mycket jämn och stabil kvalitet.

© Waggeryd Cell