Skip to main content

Om företaget

Waggeryd Cell producerar BCTMPmassa och är helägt av ATA-koncernen, en stor svensk tillverkare av sågade trävaror. Genom att använda senaste processteknologi är Waggeryd Cell en ledande tillverkare av BCTMPmassa med hög kvalitet och effektivitet. Råvaran i form av sågverksflis kommer främst från sågverk inom ATA-koncernen.

Waggeryd Cell är specialiserad på tillverkning av högkvalitativ BCTMP-massa baserad på sydsvensk gran och tall. Eftersom råvaran enbart består av sågverksflis från ett geografiskt begränsat område är den därför mycket homogen.

Bruket har moderniserats och optimerats för att producera högkvalitativ BCTMP-massa och används av kunder runt om i världen för applikationer vilka kräver en ren massa som ger slutprodukten hög styvhet och bulk.

Huvuddelen av produktionen exporteras. Produktionskapaciteten är 190 000 årston, vilket ger en produktion per anställd och år på 4 200 ton.

Waggeryd Cell är specialiserad på tillverkning av högkvalitativ BCTMP-massa baserad på sydsvensk gran och tall.

© Waggeryd Cell