Skip to main content

Waggeryd Cell AB

Waggeryd Cell producerar BCTMP-massa och är helägt av ATA-koncernen, en stor svensk tillverkare av sågade trävaror. Genom att använda senaste processteknologi är Waggeryd Cell ledande i kvalitet och effektivitet. Råvaran utgörs av sågverksflis som främst kommer från sågverk inom ATA-koncernen.

Waggeryd Cell har en ungefärlig omsättning på 800 miljoner kronor. Huvuddelen av produktionen exporteras.

Massan transporteras i container på tåg till exporthamnar. Under de senaste åren har produktionen stegvis höjts från 55 000 årston till 175 000 årston. Företaget har 45 anställda, vilket ger en produktion per anställd och år på 3 900 ton.

© Waggeryd Cell