Skip to main content

Produkten

BCTMP är en mekanisk massa som framställs genom att flis impregneras med sulfit och ånga innan den bearbetas mekaniskt. Vedutbytet är ca 95 %. Denna process ger en massa med goda styrkeegenskaper liksom hög bulk, styvhet och opacitet.

© Waggeryd Cell