Skip to main content

PEFC och FSC® Policy

 • Vi skall främja att köpa produkter från våra leverantörer vars produkter är certifierad enligt PEFC eller FSC.

 • Att våra produkter har granskats på ett systematiskt sätt enligt regelverken PEFC eller FSC.

 • Att genom att köpa PEFC och/eller FSC säkerställs att skogsråvara till massatillverkning ej kommer från:

  • Illegal avverkning
  • Avverkning som strider mot PEFC, FSC eller skogsstyrelsens definition på nyckelbiotop
  • Höga bevarandevärden
  • Som strider mot områden där medborgliga eller hävdvunna rättigheter kränks
 • Vi skall leva och verka i PEFC:s och FSC:s anda och förmedla denna anda till våra kunder, anställda och leverantörer.

 • Waggeryd Cell skall följa arbetsmiljölagen (Fundamental Principles and Rights at Work, 1998), och arbeta systematiskt med arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagstiftningen. Anställda får vara aktiv i fackförening, barnarbete tillämpas inte och företaget tillhandahåller den skyddsutrustning som krävs.

© Waggeryd Cell