Skip to main content

Certifikat

FSC och PEFC certifieringar uppmuntrar till ett hållbart skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö samt sociala och kulturella intressen.

Vi arbetar ständigt med att öka andelen certifierad massa. Att få de rätta certifieringarna har varit självklart för Waggeryd Cell och vi uppmuntrar ett sunt miljötänk genom hela organisationen, vilket är en del av ATA koncernens övergripande miljömål.

Läs mer om våra certifieringar

© Waggeryd Cell