Skip to main content

Arbetsmiljöpolicy

Vår ambition är att uppnå en bra och säker arbetsmiljö för allas välmående.

Waggeryd Cell skall följa arbetsmiljölagen och arbeta systematiskt med arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagstiftningen. Detta i en strävan efter en väl fungerande arbetsmiljö samt för att förhindra ohälsa och arbetsskador.

  • Alla planerade förändringar i verksamheten skall innehålla riskbedömningar och eventuella åtgärder för att uppnå en säker och god arbetsmiljö.

  • Ansvar och befogenheter skall vara väl och klart formulerade.

  • Alla anställda på Waggeryd Cell ska ta ansvar för en bra fysisk- och psykosocial arbetsmiljö på företaget.

  • All personal skall verka för att kränkning och särbehandling inte ska förekomma på arbetsplatsen.

  • Alla på företaget skall känna till och ta del av denna policy.

Vår ambition är att uppnå en bra och säker arbetsmiljö för allas välmående.

© Waggeryd Cell