Arbetsmiljöpolicy

Vår ambition är att uppnå en bra och säker arbetsmiljö för allas välmående.

Waggeryd Cell skall följa arbetsmiljölagen och arbeta systematiskt med arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagstiftningen. Detta i en strävan efter en väl fungerande arbetsmiljö samt för att förhindra ohälsa och arbetsskador.

  • Alla planerade förändringar i verksamheten skall innehålla riskbedömningar och eventuella åtgärder för att uppnå en säker och god arbetsmiljö.

  • Ansvar och befogenheter skall vara väl och klart formulerade.

  • Alla anställda på Waggeryd Cell ska ta ansvar för en bra fysisk- och psykosocial arbetsmiljö på företaget.

  • All personal skall verka för att kränkning och särbehandling inte ska förekomma på arbetsplatsen.

  • Alla på företaget skall känna till och ta del av denna policy.

Vår ambition är att uppnå en bra och säker arbetsmiljö för allas välmående.

© Waggeryd Cell