Skip to main content

Vår historia

Mellan åren 1904 och 1983 producerade Munksjö AB sulfatmassa i bruket och var en betydande arbetsgivare i Vaggeryd. När Munksjö 1983 koncentrerade massaproduktionen till sitt bruk i Aspa lades bruket i Vaggeryd ner.

1987 köpte Tage Andersson, tillsammans med en affärspartner, det nedlagda bruket. Några år senare blev Tage Andersson och ATA-koncernen ensamma ägare till Waggeryd Cell. Infrastrukturen från det tidigare sulfatmassabruket blev bas för ett nytt BCTMP-bruk och produktionen startade 1989.

Ursprungligen byggdes BCTMP-bruket för en kapacitet på 60 000 årston men efter ett omfattande investeringsprogram, vilket påbörjades tio år efter uppstarten, har produktionen stegvis höjts till dagens 190 000 årston. Investeringarna har också gett avsevärda kvalitetsförbättringar av slutprodukten. Trots att produktionen ökat med mer än 200 % har miljösituationen förbättrats så att utsläppen idag ligger på en väsentligt lägre nivå än när bruket startade 1989.

Alla investeringar och övrig utveckling av verksamheten har gjort Waggeryd Cell till ett av de modernaste och effektiva BCTMP-bruken i världen.

Waggeryd Cell är ett av de mest moderna och effektiva BCTMP-bruken i världen.

© Waggeryd Cell