Välkommen till Waggeryd Cell

Waggeryd Cell producerar BCTMP-massa och är helägt av ATA-koncernen, en stor svensk tillverkare av sågade trävaror. Genom att använda senaste processteknologi är Waggeryd Cell ledande i kvalitet och effektivitet. Råvaran utgörs av sågverksflis som främst kommer från sågverk inom ATA-koncernen.

Nyheter

God fortsättning!

År 2022 producerade vi 186240 ton vilket är 959 ton mer än det tidigare rekordet från 2021. Detta är ett tecken på att våra installationer och inve…

© Waggeryd Cell