Nyhetsbrev December 2021

När vi summerar 2021 ser vi tillbaka på ännu ett år som har präglats av ovisshet med anledning av pandemin, men även positiv utveckling där trävaruindustrin har påvisat sin viktiga del i omställningen mot ett hållbart samhälle. Efterfrågan på ATA Timbers produkter har varit hög och våra industrier har producerat på nya rekordnivåer.

Både i Sverige och i Europa har diskussionen om skogsbruket tagit stor plats. I debatten hörs röster där skogsbruk gestaltas som negativt för klimatet och miljön och vi hoppas och tror på ett mer nyanserat och faktabaserat debattklimat 2022. Sverige är på många sätt ett föredöme med sitt hållbara och långsiktiga skogsbruk som i stor utsträckning drivs av privata engagerade skogsägare.   

Över lag är många positiva till att skogen används till klimatsmarta produkter som kan ersätta fossila material och vi är övertygade om att använda trävaror till byggnation och kartong i stället för plast är den bästa vägen för att driva omställningen till ett hållbart samhälle framåt. Skogen i Sverige är en viktig tillgång för vårt land och bör förvaltas väl.

Marknaden för sågade trävaror har varit volatil, med stora och snabba prisförändringar men när vi summerar året kan vi konstatera att över det stora hela har genomsnittspriserna varit på en högre nivå än andra år. Framför allt har den amerikanska marknaden drivit upp priserna då efterfrågan varit stor. Även ATA Timbers traditionellt viktiga marknader i Europa, som Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Belgien har gått bra. Samtidigt har vi sett ett ökat intresse får våra produkter här hemma i Sverige.

Under året har byggnationen av en ny klentimmerlinje vid sågverket i Moheda genomförts vilket innebär att värdeutbytet ökar. På samtliga sågverk har vi genomfört ett omfattande säkerhets och-miljöarbete. Under 2022 planeras det för ytterligare investeringar framför allt på sågverket i Rörvik. Vi tror att efterfrågan på sågade trävaror kommer att fortsätta vara god nästkommande år och även på sikt och gör dessa investeringar för att tillgodose marknadens behov. Råvarutillgången är fortsatt stabil, timmerpriserna är på en rekordhög nivå samtidigt som intresset för att sälja skog är stort.

Det omfattande investeringsprogrammet på Waggeryd Cell har slutförts och massabruket har stärkt sin position som en av världens mest effektiva tillverkare av BCTMP–massa. Bruket har tillstånd att producera 225 000 ton men har kapacitet till betydligt högre produktion. De extremt höga elpriserna i kombination med en global containerbrist har haft viss negativ påverkan men bruket står mycket väl rustat för framtiden.

ATA Timber är köpare till slutavverkningar – gallringar – timmer – klentimmer – kubb och massaved. Allt, som vanligt, till goda och konkurrenskraftiga priser. Målsättningen är att alltid vara bäst på sista raden och att fortsätta vara det lokala valet för skogsägare som söker en långsiktig partner för förvaltning och utveckling av sin skogsfastighet. Kontakta gärna någon av våra skogsinköpare för mer information. Vi önskar alla medarbetare, samarbetspartners och kunder en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Nyhetsbrev juli 2021

Coronapandemin har fortsatt att prägla det första halvåret av 2021. De senaste månaderna har utvecklingen varit mer positiv med en viss återgång till ett normalt liv. Vi börjar se ljuset i slutet av tunneln och hoppas på fortsatta gynnsamma framsteg över sommaren och under hösten.

Under rådande omständigheter har ATA Timber och svensk trävaruindustri i sammantaget klarat det första halvåret bra. Efterfrågan på våra produkter är mycket god, men vi ser en något lugnare marknad i Nordamerika just nu. Den brittiska och svenska marknaden har också en stark efterfrågan på sågade trävaror och det nystartade företaget ATA Timber UK har visat bra resultat. Vi tror att efterfrågan på sågade trävaror kommer vara fortsatt god under 2021.

Produktionen har varit på en normal nivå trots vissa problem med kylan under februari månad samt viss påverkan av Covid-restriktioner. Råvarutillgången är stabil, timmerpriserna är på en rekordhög nivå samt intresset för att sälja skog är stort. Investeringar kommer att genomföras under den närmaste tiden med en uppgradering av klentimmerlinjen i Moheda. Därutöver planeras för investeringar vid sågverket i Rörvik under det kommande året.
På Waggeryd Cell har de betydande investeringar och förbättringar som gjorts för att effektivisera driften och skapa förutsättningar att höja kapaciteten upp till vårt nya tillstånd på 225 000 årston implementerats vidare. Vi noterar även att Waggeryd Cells produkter har en god efterfrågan under 2021. Däremot är det en stor brist på containers vilket påverkar fraktkostnader och ledtider på ett negativt sätt.          

Vi är i behov av timmer, klentimmer och kubb till kommande säsong. Ta kontakt med våra inköpare så vi tillsammans kan planera för de gallringar och slutavverkning ni vill ha utförda.

Slutligen vill vi på ATA Timber tillönska alla anställda, leverantörer, kunder och övriga vänner en riktigt trevlig sommar och en avkopplande semester.

25-års jubilarer

Waggeryd Cell hyllade Tommy Fransson och Claes Werninger som varit anställda i 25 år.

Investeringar på Waggeryd Cell

ATA Timbers massabruk Waggeryd Cell har under det senaste året genomfört betydande investeringar och förbättringar för att effektivisera driften och skapa förutsättningar för att höja kapaciteten till 225 000 ton per år. 

Den största och viktigaste investeringen är byggnationen av ett nytt ställverk med inkommande kraftmatning från stamnätet på 130 kV. Det nya ställverket och matningen är avgörande för att kunna öka produktionen i linje med det nya tillståndet på 225 000 ton per år. Mer tillgång till energi skapar bättre förutsättningar i alla processområden i fabriken från inkommande flis till utgående vatten.

I maj togs en ny ångåtervinning i drift. Den återvinner upp mot 60 % av den elektriska energin som används i raffineringsprocessen. Energin i ångan används för att torka massan i slutet av processen och reducerar behovet av gasol för värmning av torkluften.

Med mer energi tillgänglig så har en ny raffinör tagits i drift. Denna typ av raffinör är effektivare och reducerar användningen av energi jämfört med en traditionell raffinör.

Under maj månad togs även ett nytt energieffektivt råvattenfilter i drift som gör att Waggeryd Cell får ett renare vatten in till fabriken. Därutöver har förberedelser för installation av en ny slutpress och fluffer genomförts och det har även monterats en ny fläkt i massatorken.

Reningsverket har förbättrats för att öka stabilitet och hållbarhet. Bland annat har ny utrustning för bättre hantering av ytslam och dispergering (luftinblandning) installerats i sista reningssteget.

Sammanfattningsvis har investeringarna och förbättringarna på Waggeryd Cell följt den investeringsplanen som togs fram för att möjliggöra det utökade produktionstillståndet. Detta innebär att anläggningen fortsätter att stärka sin ställning som en av världens mest effektiva producenter av BCTMP-massa.

För mer information kontakta: Peter Dahlbom, VD på Waggeryd Cell.

M: 070-272 44 89. E: Peter.D@waggerydcell.se. ATA Timbers hemsida: www.ata.nu.

25-års jubilarer

I år är det 30 år sedan Waggeryd Cell startades. Det firades med fest på PO:s lada den 26/10.

Waggeryd Cell hyllade Niklas Björk och Hans Boberg som varit anställda i 25 år.

Rose-Marie Tagesson har avlidit

ATA Timber är i sorg efter beskedet om Rose-Marie Tagessons hastiga bortgång i en ålder av 63 år. Rose-Marie var delägare i ATA-gruppen och sedan 30 år tillbaka ekonomichef för dess företag samt styrelseordförande på Waggeryd Cell.

 Rose-Marie var en väldigt varm och omtänksam person som spred stor glädje. Hon var djupt engagerad i företagets utveckling men framför allt i människorna, såväl anställda som leverantörer och kunder. 

 Rose-Marie föddes 29 maj 1956. Hon växte upp i Åboda och utbildade sig i Växjö. Efter examen arbetade Rose-Marie som banktjänsteman på SEB i Växjö i tio års tid, innan hon började på ATA Timber i mitten av 80-talet.

 Förutom arbetet på ATA Timber var Rose-Marie involverad i flera ideella initiativ både lokalt och internationellt. Hon fann stor glädje i att vara ute i naturen, älskade skogen och havet, men även att upptäcka nya delar av världen.

 Vi känner stor sorg och minns hennes oräkneliga gärningar och engagemang. En älskad kollega, ledare och medmänniska har gått ur tiden. Rose-Marie Tagesson lämnar efter sig sin livskamrat Göran, barnen Marcus och Maria, sin bror Roger och föräldrarna Tage och Ingrid.

 

Vila i frid kära Rose-Marie.

 

 

KONTAKT

Waggeryd Cell AB
Götafors Industriområde
Postadress: Box 7
567 21 VAGGERYD
Tel: 0393 – 362 00
Fax: 0393 – 362 25

LASTNINGSTIDER
  • Mån-Tors: 06.30 – 15.30
  • Lunch: 12.15 – 13.00
  • Fre: 06.30 – 12.30